Wat als ik mijn woning professioneel wil gebruiken?

Wat als ik mijn woning professioneel wil gebruiken?

Wat als ik mijn woning professioneel wil gebruiken?

Woning professioneel gebruiken

In dat geval moet u tegenover de fiscus de waarde van het beroepsgedeelte aantonen.  Voor deze waardebepaling kunt u onderhandelen met uw controleur.  Een beter oplossing is dat u een dossier laat opmaken door een vastgoedexpert, bijvoorbeeld een landmeter, een architect of een makelaar.  Die moet dan wel bereid zijn bij mogelijke betwistingen op te treden in een rechtsgeding.  De expert maakt een gedocumenteerd rapport op waarin hij rekening houdt met de oppervlakte, de afwerking en het nut van respectievelijk het privé- en het beroepsgedeelte. 
Zo komt hij tot een verhouding tussen deze twee gedeelten, die ook wordt gehanteerd om de waarde van de gemeenschappelijke lokalten te verdelen. Gemeenschappelijk lokalen zijn ruimten die zowel door uw familie als door uw cliënten of patiënten worden gebruikt. Bijvoorbeeld de hal, toilet of trappenhuis.

Alleen met een gedocumenteerde aanpak kunt u tegenover de fiscus de waardebepaling verdedigen.  Als u de fiscus achteraf een niet-objectieve waardebepaling verwerpt zult u meer belastingen moeten betalen dan voorzien.  Een objectieve aanpak is uiteraard ook financieel interessanter dan u voorzichtigheidshalve het beroepsgedeelte te laag inschat.

Wat de lening betreft:
het beroepsgedeelte wordt gefinancierd met een beroepskrediet, voor het privé-gedeelte kunt u desgewenst een hypothecair krediet aangaan.  Voor het privé-gedeelte is de fiscale aftrek onderworpen aan een reeks voorwaarden en beperkingen.  De rente die betrekking heeft op het beroepsgedeelte mag u zonder beperking aftrekken als bedrijfslasten en het kapitaalgedeelte kunt u afschrijven.  Als u als BTW-plichtige een woning bouwt, kunt u ook de BTW op het beroepsgedeelte recupereren.