Wie wordt veiligheidsco÷rdinator

Wie wordt veiligheidsco÷rdinator

Wie wordt veiligheidsco÷rdinator

Wie wordt veiligheidsco÷rdinator

Wie mag optreden als veiligheidsco÷rdinator?
De veiligheidsco÷rdinator moet voldoen aan de bewkaamheidseisen die zijn voorzien in de reglementering.á Deze eisen hebben in hoofdzaak betrekking op de beroepservaring, een basisvorming en een speciale opleiding.á Als ze aan deze voorwaarden voldoen, kunnen volgende beroepsgroepen optreden als veiligheidsco÷rdinator:

  • Een zelfstandig expert
  • Een co÷rdinator die is verbonden aan een gespecialiseerd bureau
  • Een architect
  • Een aannemer
  • ů

Ook de eigen architect van de bouwheer mag dus als veiligheidsco÷rdinator optreden.
Voor werken tot maximum 25 000 euro, (btw niet ingebrepen), geldt een speciale regeling.á In dit geval mag de aannemer zelf of 1 van zijn werknemers de functie van veiligheidsco÷rdinator op zich nemene, ook als hij niet voldoet aan de bekwaamheidseisen. Hij moet wel voldoen aan een aantal andere vereisten.á
Zo moet hij minstens 15 jaar beroepservaring hebben.

Moet de veiligheidsco÷rdinator een verplichting verzekering hebben?
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht voor een veiligheidsco÷rdinator, maar uiteraard wel aan te raden.á Ook vanuit het perspectief van de bouwheer.