Dekking van waterschade door brandverzekering

Waterschade ? Dekking van waterschade door brandverzekering

Waterschade ? Dekking van waterschade door brandverzekering

Dekking van waterschade

De brandverzekering is de meest belangrijke verzekering die u kunt aangaan voor uw woning. Deze biedt een grot aantal schadegevallen, waaronder ook de waterschade. Maar veel mensen weten niet goed wanneer ze hun verzekering moeten aanspreken in geval van waterschade.

Bij vriesweer kan een waterleiding in de buitenlucht of in onverwarmde vertrekken doen barsten.  De waterschade door een lek door het vriesweer is een mogelijke oorzaak van waterschade. Dit dekt de brandverzekering wel. Maar er zijn nog tal van andere mogelijke gevallen van waterschade die men kan aangeven aan de woonverzekering: waterschade die voortkomt uit het lekken van platte daken, verstopte afvoer van dakgoten of het overlopen ervan, roestige leidingen die beginnen water lekken, vaatwasmachines of wasmachines die stukgaan en waterschade opleveren of zelfs het onoplettend zijn en de kraan laten openstaan tot alle gevolgen van dien.

Het is niet voor niets dat ongeveer de helft van de schadegevallen die aangegeven worden bij de brandverzekering gevallen zijn van waterschade.
De dekking van een brandverzekering ten gevolge van waterschade is vrij uitgebreid te noemen. Zo zijn bijvoorbeeld gemaakte kosten voor het bestrijden van huiszwam ook gedekt. Schade aan behang, parket of tapijt ten gevolge van wateroverlast kunnen ook aangegeven worden aan de brandverzekering. Wanneer na stormweer dakpannen zijn afgewaaid en daardoor heeft kunnen binnenregenen, binnensijpeling via dak of lichtkoepels waardoor dakspanten of plafonds aangetast zijn, zijn allemaal zaken die zullen gedekt worden door de verzekering.
Waterlekken uit machines die bijvoorbeeld verstopt zijn geraakt en daardoor een leiding doen springen hebben zijn gedekt. Evenals de kosten die hiermee gepaard gaan om de leidingen te herstellen. Men moet wel kunnen aantonen dat de geleden waterschade en de gemaakte kosten daarvoor in direct verband staan.

De waterschadedekking van uw brandverzekering dekt trouwens ook mazoutlekken van u of van uw buren. Dit zijn geen waterlekken, maar alleszins ook narigheid wat u liever niet heeft. Bedenk maar de sanering van de grond waar een mazoutlek heeft plaatsgevonden, dit zijn hoge kosten. Ook hier kan de verzekering in tussen komen.
Vandaar dat het wordt aangeraden aan iedereen die verwarmt met mazout ook degelijk nakijkt of zijn verzekering de dekking aangaat met grondsanering.