Warmtepomp en strengere milieunormen

Warmtepomp milieunormen - strengere normen voor warmtepompen vanaf 2014

Warmtepomp milieunormen - strengere normen voor warmtepompen vanaf 2014

Warmtepomp milieunormen

Milieuvriendelijk verwarmen met een warmtepomp
Onze aarde zit vol gratis warmte, maar waarom zou u die gratis warmte niet benutten om uw woning te verwarmen?† Met een warmtepomp lukt dit alvast alleraardigst.

Vandaag heeft bijna 8% van de nieuwe woningen in Vlaanderen een warmtepomp.† Zo blijkt uit cijfers van het Vlaamse EnergieAgentschap.† Ook voor bestaande woningen kan deze milieubewust kampioen een optie zijn. U leest alles over warmtepompen en de milieunormen van 2014 op lekkerklussen.

Wat is een warmtepomp:
Is het niet ongelooflijk? Een warmtepomp zet de gratis warmte uit de natuur om in warmte voor uw centrale verwarming en uw sanitair warm water.† Met een warmtepomp hergebruikt u gewoon die gratis warmte die in de grond, het water of de lucht is opgeslagen.† Het toestel is niet groter dan een doorsnee centraleverwarmingsketel.† Tot drie kwart van de warmte die een warmtepomp produceert is helemaal gratis.
Afhankelijk van het gekozen systeem en mits een vakkundige installatie, bied een warmtepomp een hoog rendement, waardoor u de investering zeker terugverdient.

Strengere milieunormen voor warmtepompen vanaf 2014
Hebt u bouw of verbouwplannen? Vanaf 1 januari 2014 wordt de energieprestatieregelgeving weer aangescherpt.† Het E-peil wordt dan vastgelegd op E60 in plaats van E70.† Elke nieuwbouw of grondige renovatie, waarvoor u vanaf 1 januari 2014 een bouwaanvraag indient moet bovendien voorzien zijn van een hernieuwbaar energiesysteem (PV-installatie, zonneboiler , warmtepomp,Ö) of een 10% lager E-peil halen.