Voorzieningen - artikels over voorzieningen

Voorzieningen - artikels over voorzieningen

Elektriciteit installeren: tips bij het plaatsen van elektrische leidingen

Het installeren van elektriciteit is iets wat je als doehetzelver niet onbezonnen mag mee starten. Hiervoor ga je best even inlichtingen vragen alvorens je geŽlektrocuteerd wordt of brand uitbreekt. Gelukkig gebeurd dit niet zo vaak bij het installeren van elektriciteit, maar voorzichtigheid is hier wel zeker op zijn plaats !

>> Lees meer over "Elektriciteit installeren"


Installeren waterleiding
Zowel voor de aanleg van de waterleiding als voor het materiaal dat daarvoor wordt gebruikt, zijn do...
Zonneboiler
De zon gaat voor niets op. Waarom zou je geen gebruik maken van deze overvloed aan gratis energie? D...

Elektriciteit leggen Ė elektrische bekabelingen plaatsen Elektriciteit leggen Ė elektrische bekabelingen plaatsen
Alvorens u zelf begin met elektriciteit leggen moet u zich afvragen of u wel voldoende onderbouwd bent om dit zelf te doen.
Stroom van elektriciteit Stroom van elektriciteit
Stroom wordt traditioneel uitgedrukt als de verplaatsing van positieve lading. Eigenlijk is het een gevolg van elektronen die zich in tegengestelde richting verplaatsen. ...
Voorziening van elektriciteit Voorziening van elektriciteit
Vooruit kijken en plannen maken. Dat is het belangrijkste bij het uitvoeren van technische hoogstandjes, zoals het aanleggen van elektrische bedrading, luchtverwarmingska...
Elektrische bedrading en schakelingen Elektrische bedrading en schakelingen
Elektriciteitsleidingen transporteren onze elektrische stroom. De leiding bestaat altijd uit minstens 1 ader, die uit een geleidend materiaal bestaat, met daarom een isol...
Aansluiten op de gasleiding Aansluiten op de gasleiding
De gasinstallatie bestaat uit een binnenleiding, de hierop aangesloten verbruikstoestellen en afvoer-leiding(en) voor de verbrandingsgassen. Deze installatie moet aan div...
Kanalen voor afvoer Kanalen voor afvoer
Alvorens het bouwen is het interessant te denken welke afvoerkanalen er zullen gebruikt worden. Heb je ergens een kachel? dan zullen de rookgassen ongetwijfeld ergens naa...
Elektriciteitstakken met centraaldozen Elektriciteitstakken met centraaldozen
Centraaldozen zijn een gemakkelijke manier van elektriciteitspunten verdelen. Vroeger werden er meerdere verdeelpunten in een kamer gehangen. Nu kan dit mooi weggestoken...
Meterkast van elektriciteit Meterkast van elektriciteit
Of je het nu leuk kan vinden of niet, we moeten betalen voor de elektriciteit. De meterkast zal dat verbruik gaan registreren. Af en toe komt de meteropnemer dan kijken h...