Verschillende vochtproblemen in huis

Verschillende vochtproblemen in huis

Verschillende vochtproblemen in huis

Vochtproblemen in huis

Opstijgend vocht of optrekkend vocht kan een probleem zijn in huis. Dit is niet goed voor de muren, maar is ook niet gezond om in te wonen.

Vochtproblemen zijn vaak irritante problemen, die pas na enkele jaren kunnen voorkomen. Vocht in huis is geen goede zaak voor de muren: Verf bladerd af, behangpapier komt los, in een latere fase komt zelfs de pleisterlaag van de muren. Zo'n vochtprobleem in huis is eveneens niet goed voor de gezondheid. Vocht moet dus geweerd worden uit ons huis. Vocht kan in verschillende vormen voorkomen. Er kan een direct vochtprobleem zijn door een overlast van regenwater, dan is er optrekkend vocht of opstijgend vocht. Tenslotte kan het vochtprobleem ook een condensprobleem zijn. Voor alledrie deze zaken bestaan er oplossingen voor uw vochtprobleem. Vochtproblemen behandelen:

Bij buitenmuren kunnen zich nogal eens vochtproblemen voordoen:

  • Overlast van regenwater kan worden tegengegaan door het maken vaan een spouwmuur.  De buitenste muur, het spouwblad wordt wel nat, maar door de spouw kom het water niet in contact met de binnenmuur. 
  • Optrekkend vocht of opstijgend vocht kan een ander probleem zijn.  Het wordt veroorzaakt doordat het grondwater door het metselwerk soms tot een paar meter hoogte wordt opgezogen. De hoeveelheid vocht zal afnemen in de hoogte. De sporen die dit vocht nalaten moeten niet verdoezeld worden door een laag verf of een nieuw behangpapier te hangen. Dit probleem kan worden voorkomen door een waterdichte kering.  Een waterdichte kering bestaat uit een 10-tal lage metselwerk van zeer harde steen (dat geen vocht doorlaat) en een waterdichte specie.  Dit metselwerk, trasraam genoemd beslaat 5 laten onder tot 5 laten boven het maaiveld.  Het water dat bij het metselen wordt gebruikt, het zogenaamde bouwvocht zal in de loop van de tijd vanzelf verdwijnen.  Hiervoor zijn dus geen aparte maatregelen nodig.
  • Condens: muren kunnen aan de binnenkant vochtig worden doordat waterdamp uit de woning op de muur condenseert.  Dit komt voor bij koude muren die niet geïsoleerd zijn en treedt meestal op in het voor en najaar.  Dit probleem kan worden tegengegaan door de muur te isoleren