Vloerverwarming

Vloerverwarming

Vloerverwarming

Vloerverwarming

Vloerverwarming is zoals de naam het zegt een soort van verwarming die in de vloer is ingebouwd. Eigenlijk is vloerverwarming niet nieuw. In de tijd van de Romeinen werd er aal een soort van vloerverwarming gebruikt. Men ging de warme lucht die van een houtvuur afkomstig was door holle ruimtes blazen die onder de vloer liep. De hedendaagse systemen zijn wel iets verfijnder maar zijn nog steeds gebaseerd op dit oude principe.

De hoogrendementsverwarming
Onderzoeken hebben aangetoond dat vloerverwarming op basis van cv-water, én gevoed door een HR-ketel, een prima combinatie is in het kader van energiebesparing. Bij een dergelijk verwarmingssysteem met lage watertemperaturen wordt het hoogrendement-effect namelijk optimaal benut. Bovendien hoeft bij de toepassing van vloerverwarming de luchttemperatuur niet zo hoog te zijn als bij de eerder genoemde verwarmingssystemen. Daardoor kan een energiebesparing tot wel 20% bereikt worden. Door gebruik te maken van zonneenergie kan nóg meer energie bespaard worden. Vloerverwarming - mits goed geïnstalleerd - houdt het hoofd koel en de voeten warm. Er is sprake van een gelijkmatige verticale temperatuurverdeling. De luchtsnelheden blijven beperkt, waardoor de omringende lucht bijna stilstaat. Door de hogere oppervlaktetemperatuur van de vloer, die resulteert in een hogere gemiddelde stralingstemperatuur, kan een lagere luchttemperatuur - 2° tot 3°C - op de thermostaat worden ingesteld zonder dat dit afbreuk doet aan het comfort.

Afdoende isoleren
Het energiegebruik van een verwarming is sterk afhankelijk van de mate waarin de woning geïsoleerd is tegen de kou. Dit geldt voor alle onderdelen, maar vooral voor vloerverwarming is isolatie van de vloer op de beganegrond essentieel. Hierop zijn namelijk de buizen gemonteerd. Voorkomen moet worden dat de warmte wegstroomt naar de kruipruimte en de omringende muren. Isolatie van het gehele huis - dus niet alleen de vloer - is belangrijk. De isolatiewaarden van nieuwbouwwoningen zijn voldoende voor het toepassen van vloerverwarming als hoofdverwarming. Het plaatsen van HR-glas is een extra verbetering. De capaciteit van de vloerverwarming wordt mede berekend aan de hand van het isolatiepakket van het totale huis. Hoe beter een woning geïsoleerd is, des te lager de capaciteit van de verwarmingsinstallatie hoeft te zijn.

Nadelen van de vloerverwarming
Natuurlijk zijn er ook altijd weer een paar nadelen. De opwarmtijd, bijvoorbeeld. Vloerverwarming heeft meer tijd nodig om het hele vertrek op de juiste temperatuur te brengen dan radiatoren of lucht. Afhankelijk van de constructie en het soort systeem kan dit oplopen van één tot een paar uur. Er is maar één manier om dit op te lossen: de klokthermostaat een uurtje eerder instellen voor het opstaan. Overigens: in dit geval betekent een trage opwarming ook een trage afkoeling.
Een ander nadeel is dat niet elk type vloerbedekking gelegd kan worden. Vezelige vloerbedekkingen moeten in ieder geval een open structuur bezitten om op een verwarmde vloer te kunnen liggen. Tapijten met een foamlaag, hoogpolige tapijten en losse tapijten op tegelvloeren kun je wel vergeten; dat werkt niet. Sommige tapijtsoorten zijn voorzien van een codering die de geschiktheid voor vloerverwarming aangeeft.
Het beste zijn steenachtige afwerkingen; die geven de warmte gemakkelijk door. Minder geschikt is dik hout. Maar dun parket, linoleum, of kunststof dat geplakt is, kan weer wel.

De isolatielaag
De constructievloer moet bij voorkeur van de vloer-verwarmingsleidingen gescheiden worden door een isolatielaag. Deze is nodig om te voorkomen dat de constructievloer onnodig wordt opgewarmd. Is de opbouwhoogte niet toereikend, dan kan de vloerverwarmingsbuis op de betonvloer worden gemonteerd, mits de isolatie onder het beton voldoende is.

Het installeren van de vloerverwarming
Een vloerverwarming is niet meteen volledig in bedrijf te stellen. De uitharding van de verse betonvloer duurt doorgaans 4 tot 6 weken of langer, als de leverancier van bijvoorbeeld natuursteen dit voorschrijft. Na deze periode kan de vloerverwarming in bedrijf worden gesteld waarbij de temperatuur in de warmwaterleidingen langzaam wordt opgevoerd met 1°C per dag. Tijdens het stoken moet goed worden geventileerd. Bij te hard stoken in één keer, kunnen (haar)scheurtjes optreden. Voordat de vloer afgewerkt wordt, is het nodig de vloer een aantal dagen trapsgewijs te verwarmen en daarna weer te laten afkoelen.

Het buizenstelsel
Het warme water van de cv-ketel verwarmt de vloer via een verdeelunit en een buizenstelstel. De verdeelunit is rechtstreeks aangesloten op het cv-circuit en verdeelt het water over de verschillende buizengroepen. In deze unit wordt het retourwater van de groep(en) vermengd met het water van de cv-ketel. De watertemperatuur in de buizen is
maximaal 45°-50°C. De oppervlakte-temperatuur bedraagt gemiddeld circa 24°C met als maximum 29°C in de woonkamer. In de badkamer mag een hogere waarde gelden.

De leidingen
Breuk of lekkage van leidingen in de vloer is vanzelfsprekend funest. De kwaliteit van de toe te passen buizen is echter van dien aard dat dit - bij vakkundig installeren - niet voorkomt. De buizen zijn vervaardigd van kunststof of koper. Kunststof heeft verschillende voordelen ten opzichte van de andere soorten: hij is corrosiebestendig, relatief goedkoop en gemakkelijk te verwerken. Belangrijk is dat de buizen zuurstofdicht zijn.
Bij een zuurstofdoorlatende uitvoering bestaat er kans op corrosie van de metalen delen in de installatie. In de vloer worden geen koppelingen aangebracht om mogelijke lekkage te voorkomen. Een
voordeel van kunststof is ook nog dat de buizen bij verwarming geen spanning in de vloer teweeg brengen omdat het materiaal niet hinderlijk uitzet.

Vloerisolatie
Op de geïsoleerde constructievloer wordt - als de hoogte het toelaat - eerst een isolatielaag aangebracht, zodat de warmte uitsluitend naar boven wordt afgegeven. De isolatielaag moet een zekere drukvastheid bezitten. Om te voorkomen dat er warmte naar de muren wegvloeit en om spanningen tussen de muur en de vloer op te vangen, moet er een strook isolatiemateriaal van polystyreen of karton tegen de muren worden aangebracht (dikte min. 5 mm.). Dit noemt men randisolatie. Op de isolatie komt plastic folie van minimaal 0,2 mm dik om te voorkomen dat er cementwater binnendringt. Deze folie moet met een overlap van 15 cm worden aangebracht en opgezet worden tegen de rand-isolatie.
Vloerverwarming zonder isolatie is af te raden, omdat veel warmte dan vanwege het grote temperatuurverschil naar beneden verdwijnt.

Opbouw van de vloer
Voor de opbouw van de vloer is de dekking boven de buis van belang; deze moet minimaal 30 mm bedragen. In ons land worden hoofdzakelijk cementgebonden dekvloeren toegepast. De dikte hiervan is afhankelijk van de uitvoering en de vloerbelasting. In plaats van cement kan een gietvloer (anhydriet) gelegd worden. De verharding en droging hiervan gaan niet of nauwelijks gepaard met krimp. De droogtijd is korter dan van de cementgebonden dekvloer. Dit is echter een vrij kostbare vloer.