Verschillende ruimtes om spullen op te bergen

Verschillende ruimtes om spullen op te bergen

Verschillende ruimtes om spullen op te bergen

Verschillende opbergruimtes

Het opbergen van overtollige, seizoensgebonden of nostalgische spullen in de kelder, op zolder, in de garage of op de vliering, vereist een slim beleid. De ruimtes moeten niet alleen handig ingedeeld zijn, ze moeten ook voldoende ventilatie en isolatie hebben. Bovendien moeten ze veilig zijn. Voor als er brand uitbreekt bijvoorbeeld.

Veilig opbergen
Een overvloed aan bergruimte om al je troep in kwijt te kunnen lijkt ideaal, maar er zit helaas één groot nadeel aan: veiligheid. Stel je maar eens voor wat er gebeurt als er brand uitbreekt op een zolder die propvol spullen staat. De vlammenzee zal zich een weg banen via het dak naar buiten, met als gevolg dat de brand moeilijk te bestrijden wordt en bovendien makkelijk kan overslaan op de naastgelegen panden.
Hetzelfde geldt voor een garage die tjokvol zit met overbodige meubelen en een diversiteit aan vodden, afgedankte kleding en oud papier. Op een gegeven moment ga je zelfs de deuren barricaderen met spullen. Gevaarlijk, want je kunt je er niet alleen aan stoten of erover vallen, maar het zou in een panieksituatie een vluchtweg kunnen afsluiten. Daarnaast is het ook nog eens onpraktisch, want je kunt niets meer terugvinden en nergens meer bij komen.
Kortom, berging van overtollige, seizoensgebonden of nostalgische goederen vereist inzicht en beleid. Inzicht in wat nu echt de moeite waard is om te bewaren, in de ruimte die het inneemt, en de beste plaats voor opslag. Beleid in het bepalen welke ruimten voor welke spullen in aanmerking komen.

De zolder
De zolder was altijd bij uitstek geschikt als bergruimte voor overtollige spullen. Tegenwoordig
wordt hij door middel van cv, elektrisch licht, dakramen en een vaste trap steeds meer bij de woonruimte betrokken. Hij krijgt de functie van tiener-, hobby- of logeerkamer. In de meeste huizen staat er tegelijk de cv-ketel. Niet alleen om dat apparaat kwijt te zijn, maar vooral ook omdat de afvoer van verbrandingsgassen naar buiten zeer kort is. De
zolder is dus over het algemeen een comfortabele ruimte geworden waarin eigenlijk geen plaats meer is voor overbodige spullen. De ruimte die overblijft, zal op een slimme, onzichtbare manier gebruikt moeten worden, want losgeborgen voorwerpen zijn een bron van ergernis.
Een goede manier om de schuine wand optimaal te gebruiken is door een voorzetwandje met deurtjes te plaatsen. Zodat een flinke bergruimte ontstaat voor kleinere spullen. Voor grotere stukken volstaat een gordijn of een (gedeeltelijke) voorzetwand. Stelregels om op een goede manier op te bergen op zolder zijn:
• (licht) ontvlambare en brandbare zaken nooit op één hoop;
• geen voorwerpen in de nabijheid van de cv-ketel;
• geen voorwerpen in de nabijheid van of op de toegangstrap;
• een vrije loopruimte over de gehele zolder ter breedte van tenminste 1 meter;
• alle goederen moeten goed bereikbaar zijn;
• seizoensgebonden artikelen – denk aan kampeeruitrusting, tuinmeubilair, kerstversiering, extra dekens – apart en goed bereikbaar opbergen en vooral een vaste plaats geven. Wanneer de kerstboom wordt afgetuigd, mag de bergplaats niet ingenomen zijn door bijvoorbeeld zomersportartikelen.

De vliering
Een vliering is niet te vergelijken met een zolder. Toch is hij onder bepaalde voorwaarden geschikt voor het bergen van goederen. Een vliering heeft vaak een minimale (sta)hoogte en mist elektriciteit en verwarming. In het gunstigste geval kan een looplamp of een peertje aan de hanenbalken licht verspreiden. Eventuele warmte kan afkomstig zijn van een doorvoerkanaal van de ketel of de open haard, en van ongeïsoleerde leidingen van de verwarming of van warm water. Maar eigenlijk is dat natuurlijk verspilling van energie, en moeten dergelijke kanalen en leidingen geïsoleerd worden. Kenmerken van een vliering zijn verder; het ontbreken van een vaste trap en een stevige vloer. De toegang tot de vliering is meestal beperkt tot een luik (op de overloop), en in het gunstigste geval een uitschuifbare trap.
Veel vlieringen zijn eigenlijk een soort plafondhangers met als enig doel het plafond extra te ondersteunen. Op zo'n vliering kun je niet lopen omdat hij niet berekend is op het gewicht van een persoon, laat staan op de berging van zware voorwerpen.
Een oplossing zou zijn om over de plafondhangers platen (afmetingen beperkt door het luik) of planken te leggen, zodat de plafondmaterialen niet geraakt worden. Let er wel op dat je de plafondhangers niet te veel belast, want dan gaan ze doorbuigen. Het kan helpen om ze te verstevigen door een balkje op de hanger te schroeven. Maar er op lopen blijft risicovol.

De schuur/de berging
De meeste huizen hebben een schuur of een berging: het woord zegt het al: hoofdzakelijk geschikt voor de berging van goederen. Niet iedere berging is echter geschikt voor de opslag van alle zaken. Wel zijn de meeste bergingen geschikt te maken. Een schuur in de tuin of een berging die zich op de beganegrond bevindt zal diverse voorwerpen kunnen bergen: fietsen, brommers, (tuin)gereedschap en seizoensgebonden goederen. Al deze voorwerpen zullen zo opgeborgen moeten worden dat ze geen schade aan personen of elkaar kunnen toebrengen. Ook een eventuele vuilcontainer moet goed bereikbaar en uitrijbaar blijven.
Kleine spullen, maar ook gevaarlijke zaken kunnen het beste op de hooggeplaatste legplanken of achter slot en grendel gezet worden. Hetzelfde geldt voor eetbare producten, want daar komt ongedierte op af. Houd (licht) ontvlambare materialen, zoals brommers, olieopslag, (was)benzine en dergelijke, strikt gescheiden van de rest.