Wanneer is een veiligheidsco÷rdinator verplicht?

Wanneer is een veiligheidsco÷rdinator verplicht?

Wanneer is een veiligheidsco÷rdinator verplicht?

Wanneer veiligheidsco÷rdinator

De tussenkomst van een veiligheidsco÷rdinator is sinds 1 mei 2001 verplicht voor alle bouwplaatsen waar meer dan 1 aannemer tegelijkertijd of achtereenvolgens aan het werk zal zijn.á Het doet er niet toe of het hier gaat om twee of meer nevenaannemers, dan wel om een hoofdaannemer die met een onderaannemer werkt.á Ook de aard van de bouwwerken is van geen belang voor het hebben van een veiligheidsco÷rdinator.

Het gaat bijvoorbeeld zowel om nieuwbouw als om renovatie. Tot hiertoe is ook geen financiŰle beperking.á Ook werken waarvan de totale kostprijs onder de 25 000 euro ligt vallen onder deze regulering.

De veiligheidsco÷rdinator moet worden aangesteld voor elke sinds 1 mei 2001 nieuw opgestarte bouwplaats.á

Er is wel een beperkte overgangsmaatregel voor bouwplaatsen waarvoor de voorbereiding reeds voor 1 mei 2001 liep. Werken die door 1 enkele algemeen aannemer zonder onderaannemers worden uitgevoerd, vallen niet onder deze verplichting.