Tienjarige aansprakelijkheid, voorwaarden en toepassing

Tienjarige aansprakelijkheid, voorwaarden en toepassing

Tienjarige aansprakelijkheid, voorwaarden en toepassing

Tienjarige aansprakelijkheid

Tienjarige aansprakelijkheid is in het leven geroepen om bouwheren te beschermen tegen constructiefouten van de aannemer, architect, ... Het hoe en het wat over de tienjarige aansprakelijkheid leest u hier:

Wat houdt de tienjarige aansprakelijkheid in?
De tienjarige aansprakelijkheid is een bescherming van de bouwheer tegen ernstige gebreken, te wijten aan zijn bouwpartners.
Na de goedkeuring van de werken blijven architect, aannemer, ingenieur, promotor, Ö. Gedurende tien jaar aansprakelijk voor alle gebreken van de rond en het gebouw, die de stevigheid van (en deel van) het gebouw in gevaar brengen.
Indien u na het verlenen van de oplevering met een ernstig gebrek wordt geconfronteerd, kunt u de bouwpartner die verantwoordelijk is voor het gebrek, aanspreken voor het herstel of voor een schadevergoeding.† Voorwaarde is wel dat u als bouwheer een contract met deze bouwpartner hebt gesloten.

Onder welke voorwaarden is de tienjarige aansprakelijkheid van toepassing?
Samengevat gaat het om de volgende toepassingsvoorwaarden:

  1. Het moet gaan om een gebouw of een groot werk van onroerende aard;
  2. Het contract met de bouwpartner met een aannemingscontract in brede zin zijn, tenzij de wet-Breyne van toepassing is;
  3. Het moet gaan om een ernstig gebrek;
  4. Het gebrek moet te wijten zijn aan een fout van de aangesproken bouwpartner.

Deze voorwaarden komen in de volgend vragen meer in detail aan bod:

  1. De wijze van prijsvorming (vaste prijs, tegen prijslijst, in regieÖ)
  2. De vraag of het een zichtbaar dan wel verborgen gebrek is.