Wat houdt de taak van de veiligheidsco÷rdinator in?

Wat houdt de taak van de veiligheidsco÷rdinator in?

Wat houdt de taak van de veiligheidsco÷rdinator in?

Taak veiligheidsco÷rdinator

De veiligheidsco÷rdinator moet een aantal co÷rdinatiedocumenten opstellen respectievelijk bijhouden en bijwerken.

EÚn van de belangrijkste documenten is het veiligheids- en gezondheidsplan. Hierin wordt bijvoorbeeld aangegeven welke maatregelen de aannemers moeten treffen, zoals het plaatsen van vangnetten of een hek. Andere co÷rdinatiedocumenten zijn het co÷rdinatiedagboek en het postinterventiedossier.

Door middel van deze documenten en andere maatregelen moet de veiligheidsco÷rdinator erop toezien dat de verschillende aannemers elkaar niet voor de voeten lopen. Hierdoor zou het aantal ongevallen op bouwplaatsen fors moeten verminderen

De veiligheidsco÷rdinatie bestaat uit twee delen.

Een veiligheidsco÷rdinatorontwerp moet ten laatste in de studiefase worden aangesteld. Die helpt de architect om de preventieprincipes en de veiligheidsregels voor de uitvoering van de werken op te nemen in de plannen en het definitief bestek. De co÷rdinator moet ook het veiligheids- en gezondheidsplan, een co÷rdinatiedagboek en een postinterventiedossier opstellen. De co÷rdinatorontwerp moet in de offertes van de aannemers ook nakijken of de door hen voorgestelde uitvoeringswijze strookt met het veiligheidsplan.
Voor de werken daadwerkelijk van start gaan, moet een veiligheidsco÷rdinator verwezenlijking worden aangesteld. Die waakt erover dat het veiligheids- en gezondheidsplan tijdens de werken wordt uitgevoerd en indien nodig aangepast. Ook de andere co÷rdinatiedocumenten worden door hem bijgehouden en bijgewerkt. Hij co÷rdineert tevens de risicopreventie tijdens de diverse fasen van uitvoering.

Beide functies moeten elk altijd door ÚÚn persoon worden ingevuld. Een systeem van meerdere, elkaar opvolgende co÷rdinatorontwerp of van meerdere, elkaar opvolgende co÷rdinator verwezenlijking is niet toegelaten. Eenzelfde persoon mag optreden als co÷rdinatorontwerp Ún als co÷rdinatorverwezenlijking. Vreemd genoeg moet de veiligheidsco÷rdinator niet onafhankelijk zijn van de architect of aannemer. Indien hij voldoet aan de wettelijke voorwaarden om veiligheidsco÷rdinator te zijn, mag het de architect, de aannemer of ÚÚn van hun personeelsleden zijn.