Sparen met fiscaal voordeel: nog geen woning, toch al besparen

Sparen met fiscaal voordeel: nog geen woning, toch al besparen

Sparen met fiscaal voordeel: nog geen woning, toch al besparen

Sparen fiscaal voordeel

Wie droomt 'van een eigen woning begint best zo vroeg mogelijk te sparen. Vanzelfsprekend, maar hoe ? Wel, er zijn spaarformules die Ún een interessante rente bieden Ún fiscaal voordelig zijn. Fidea Flexibel Pension Saving met 'Home'- clausule bijvoorbeeld.

Dat is een spaarformule die speciaal bedoeld is voor jonge mensen die sparen voor een eigen woning. Vanaf uw 18de verjaardag kunt u elk jaar tot 870 euro sparen (72,50 euro per maand). Het kapitaal dat u zo opbouwt, kunt u dan aanwenden als financiering van een overlijdensdekking op het moment dat u leent voor de bouw of aankoop van een woning.

Fiscaal gunstig !
Het bijzondere aan Fidea Flexibel Pension Saving met `Home'-clausule is dat u op de koop toe ieder jaar een belastingvoordeel geniet tussen 30 en 40% van het gestorte bedrag. En dat voordeel wordt nog groter als u ook rekening houdt met de gemeentebelasting (meestal 6 Ó 7% bovenop de verschuldigde belasting).

Concreet.
Stel dat u in 2010 een totaal bedrag van 870 euro in een Flexibel Pension Saving stort. Bij een aanslagvoet van 40% en een gemeentebelasting van 6% bedraagt uw fiscaal voordeel dan 870 euro x 40% x 1,06 = 368,88 euro. Kortom, een toprendement!

Samengevat:
de voordelen van Fidea Flexibel Pension Saving met `Home'-clausule

  • De ideale voorbereiding op het verwerven van een onroerend goed
  • Een fiscaal voordelige belegging
  • Een soepele spaarverzekering