Schade bij aanleggen van dakterrassen

Schade bij aanleggen van dakterrassen

Schade bij aanleggen van dakterrassen

Schade dakterrassen

Een dakterras aanleggen kan een leuke vernieuwing voor je woning zijn. Bij het aanleggen van dakterrassen moet je wel rekening mee houden dat het goed gebeurd. Bij de aanleg van een dakterras komt er meestal toch wel wat meer bij kijken dan vlug-vlug wat planken tegen elkaar slaan en klaar in mijn dakterras

Net als dakterrassen worden platte daken bruikbaar.  Het grotere gebruik daarvan is in de laatste decennia opgekomen, men begint meer en meer dakterrassen aan te leggen. Relatief gering zijn echter de ervaringen van architecten, aannemers en de toeleveringsbedrijven, met de juiste constructie van dakterrassen.
Veel voorkomende schade aan dakterrassen aanleggen wijst, evenals bij eenschalige platte daken duidelijk op foutieve afwerking (op gebied van isolatie en dichtingslagen).
Bij dakterrassen aanleggen dient men dus ook te bedenken, dat onvoldoend warmte-isolerende materialen kunnen leiden tot een hoog energieverlies, sterke temperatuursbeïnvloeding van de plaatconstructie en daardoor lage oppervlaktetemperaturen, met als gevolg het optreden van oppervlaktecondensatie.
Ook hier kunnen isolatielagen zonder dampremmende lagen aan de binnenzijde, waterdamp uit de binnenruimte tot in de koudere bouwdelen laten doordringen.  De hoeveelheid condensatievocht kan vooral bij binnenruimten met een hoge vochtigheidsgraad zo hoog oplopen dat oververzadiging ontstaat die aan de onderzijde van het dakterras zichtbaar wordt.
Uit de praktijk is bekend dat het probleem vooral ligt bij de aansluitingen van de dichtingslagen aan verticaal opgaande muren of bouwdelen.  Opmerkelijk hierbij is dat het in veel gevallen niet gaat om uitvoeringsfouten als zodanig, maar dat de schade meer terug te voeren is op planningsfouten.
Belangrijk is dat de dichtingslaag bij aansluitingen aan verticaal opgaande vlakken, zodanig omhoog gebracht wordt dat er in het ongunstigste geval van de te verwachten waterdrang geen schade kan ontstaan.
Men moet ervan uitgaan dat de opgaande afdichting minstens 15 cm boven de vloerhoogte moet komen.  Reeds bij de planning moet deze noodzakelijke opkantingshoogte worden vastgelegd.