Plaatsing van zonneboilers

Plaatsing van zonneboilers - Belsolar zonneboilersystemen

Plaatsing van zonneboilers - Belsolar zonneboilersystemen

Plaatsing zonneboiler

Belsolar, de beroepsfederatie van verdelers van thermische zonne-energiesystemen, stelt bij het begin van Batibouw vast dat de plaatsing van zonneboilers in één jaar tijd met 35% gestegen is.

Als gevolg van de blijvende premies en dankzij de communicatie-inspanningen die Belsolar en overheidsinstanties leveren, werden steeds meer mensen zich ervan bewust dat thermische zonnepanelen de opstap bij uitstek vormen om gebruik te maken van de gratis energie van de zon en zo tot 60% op de factuur voor verwarming van water te besparen. Tijdens Batibouw steunen de leden van Belsolar die boost met een ludieke postkaartcampagne.

Plaatsing van zonneboilers
De blijvende premies, de snelle terugverdientijd en de steeds stijgende interesse voor duurzame energiesystemen bleven niet zonder resultaat. In 2012 steeg de plaatsing van zonneboilers in België met liefst 35% t.o.v. 2011. Dit betekent dat ons land vorig jaar ongeveer 62.000 m2 zonnecollectoren rijker werd (tegenover afgerond 40.000 m2 extra zonnecollectoren in 2011). Op dit ogenblik werdener in totaal al ongeveer 400.000 m2 zonnecollectoren op onze Belgische daken geplaatst. Belsolar verwacht dat de markt voor plaatsing van zonneboilers nog zal groeien.

Opbrengst
Zonneboilers met thermische zonnepanelen zijn nog altijd een goede oplossing om te genieten van gratis energie van de zon. Zelfs met de kosten voor de naverwarming kan een gezin hiermee op jaarbasis zowat 60% van de energie besparen die nodig is om het water voor bad, douche of keuken te verwarmen. Per vierkante meter haalt een zonnecollector op een Belgisch dak gemiddeld 500 kWh nuttige zonnewarmte uit de zon. Dat is vier keer méér dan fotovoltaïsche panelen. Bovendien dragen zonneboilers in belangrijke mate bij tot de reductie van de CO2-uitstoot van gebouwen, hebben ze een lange levensduur en vergen ze relatief weinig onderhoud.

Premies
Van die voordelen is ook de overheid zich terdege bewust. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht (omdat thermische met fotovoltaïsche panelen worden verward), kunnen bouwers en verbouwers nog steeds rekenen op premies van de overheid. Plaatsingen van zonneboilers in Vlaanderen krijgen energie- en budgetbewuste consumenten een premie van de netwerkbeheerders en van sommige gemeenten, of komen ze bij renovatiewerken in aanmerking voor de renovatiepremie van het Vlaamse Gewest.
In Brussel kunnen ze een beroep doen op de energiepremie van het Brusselse Gewest en een aanvullende premie van sommige gemeenten. In Wallonië geeft het Waalse Gewest premies voor het plaatsen van zonneboilers. Sommige provincies en gemeenten doen daar nog een duit bovenop en steunen zo het plaatsen van zonneboilers.

Belsolar
Belsolar werkte een kwaliteitsbevorderend programma uit voor diensten en producten van leveranciers van thermische zonne-energiesystemen. Enkel leveranciers die aan deze eisen voldoen en die een hele reeks kwaliteitsregels naleven, kunnen lid worden. Voorts voert Belsolar onafgebroken onderhandelingen met de overheid om de voordelen voor het plaatsen van zonneboilers te behouden. Daarnaast beheert Belsolar de website www.belsolar.be als objectief zonneboiler-infoplatform waar elke particulier en elke professional een niet-merkgebonden antwoord kan vinden op alle vragen over thermische zonne-energie.