Wat kost mij deze veiligheidsco÷rdinator? Veiligheidsco÷rdinator kostprijs

Wat kost mij deze veiligheidsco÷rdinator? Veiligheidsco÷rdinator kostprijs

Wat kost mij deze veiligheidsco÷rdinator? Veiligheidsco÷rdinator kostprijs

Veiligheidsco÷rdinator kostprijs

Zelfs indien de architect of de aannemer de veiligheidsco÷rdinator aanduidt, moet u als bouwheer de 'honoraria' van de veiligheidsco÷rdinator betalen.

De reglementering voorziet niets in verband met deze vergoeding, zodat de contractuele vrijheid geldt. Het kan gaan om een vast bedrag of om een percentage van de werken. Officieuze cijfers gewagen van percentages tussen 0,25% tot 2,5% van de waarde van de werken, met hier en daar hogere uitschieters.

Volgens sommigen moet u voor een klassieke individuele woning rekenen op een bedrag tussen 2.000 en 3.700 euro. Over het algemeen zal de kostprijs van de veiligheidsco÷rdinatie verhoudingsgewijs hoger zijn voor kleine werkzaamheden dan voor grote bouwplaatsen. Als de architect de co irdinatieopdracht uitvoert, neemt u als bouwheer in de overeenkomst het best niet alleen een beding op waarin dit wordt gespecificeerd, maar vermeldt u tevens wat u deze prestatie zal kosten. Dezelfde aandacht moet u besteden aan de contracten met sleutelklarewoningbouwers. De meeste hebben de veiligheidsco÷rdinatie al ge´ntegreerd in hun activiteiten, maar de bouwheer moet hiervoor een apart bedrag betalen.

Hou er rekening mee dat u als bouwheer ook opdraait voor de kostprijs van de technische veiligheidsmaatregelen, opgelegd door de co÷rdinator. De aannemers die hun kandidatuur stellen voor de uitvoering van de werken, moeten overigens in hun offerte een afzonderlijke prijsberekening voegen voor de in het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en -middelen.

De precieze totale kost van de veiligheidsco÷rdinatie is dus moeilijk te voorspellen, en hangt af van het concrete dossier.