Kachels en open haarden: variatie in design en techniek

Kachels en open haarden: variatie in design en techniek

Kachels en open haarden: variatie in design en techniek

Kachels en open haarden

Economisch voordeel
Slechts nagenoeg de helft van het hout dat in Duitsland gekweekt wordt en door herbebossing ontstaat, wordt verwerkt - ca. 3 miljoen m3 verrot nutteloos. Hout als locale brandstof staat dus in een geweldige hoeveelheid ter beschikking. Hoe meer van deze brandstof wordt gebruikt, des te groter is de opbrengst voor de nationale economie.

Energiebesparing
Op koele avonden voor en na een warme periode kan men met open haarden of kachels een aangename warmte produceren, zonder direct het hele huis te moeten verwarmen. Op die manier spaart men energie en heeft het voordelen voor de eigen portemonnee.

Hoog comfort
De techniek van veel kachels en open haarden vergemakkelijkt de bediening aanzienlijk. Eťn van de bijzondere punten is b.v. de elektrische lift waarbij een glasplaat voor de open haard gezet kan worden. Een ander bijzonder punt bieden open-haard kachels met een automatische toevoer van brandstof (pellets).
Integratie van het systeem Tegelkachels en open-haard verwarmingen hoeven binnen het warmtesysteem van een huis niet noodzakelijkerwijs een aparte rol in te nemen. Er zijn vele mogelijkheden om deze met andere verwarmingssystemen te verbinden. Zo kan men b.v. met tegelkachels warm water maken of ze in verbinding met zonnecollectoren zelfs voor de warmteverzorging van het gehele huis gebruiken.

Positief psychologisch effect
Open haarden en kachels zijn populair, omdat ze een 'techniek voor de ziel' zijn. De behaaglijke warmte van een tegelkachel en het betoverende vlammenspel van een open haard zijn bronnen van rust en ontspanning. De stookplaatsen brengen een gevoel van huiselijke geborgenheid over - ver weg van stress en de prestatiedruk van het beroepsleven - en leveren daarom een bijdrage aan een positief levensgevoel.