De hypotheek of lening

De hypotheek of lening

De hypotheek of lening

De hypotheek of lening

In de volksmond noemt men een lening ook soms een hypotheek. Maar eigenlijk klopt dit niet. Een lening die moet afbetaald worden, daar wil de bank een garantie op. Dus geeft men het huis (of iets anders van gelijke waarde) als hypotheek. De persoon die het geld wil lenen is dus eigenlijk de hypotheekgever. Want hij geeft het pand in hypotheek. De bank is de hypotheeknemer, want hij neemt het pand in hypotheek.

In de meeste gevallen gaat een hypotheek samen met de aankoop van huis of een onroerend goed, waarbij men een zekerheid naar de bank geeft, in geval van aflossingsproblemen.
De meeste hypotheken worden als op voorhand bepaalde perioden afgelost, over een bepaald aantal jaren. Meestal is dit maandelijks over een looptijd van 10 tot 30 jaar. Een hypotheek gaat bijna altijd gepaard met rente. Het af te lossen bedrag wordt vermeerderd met een rente uitgedrukt in procenten.

Tegenwoordig bestaat er ook zoiets als een hypotheek dat de bank voortzet bij een nieuwe aankoop van een goed. Hier spreekt men dan van een meeneemhypotheek.

Rente op een hypotheek
Over het algemeen gaat de rente naar beneden hoe korter de looptijd van de hypotheek bedraagt. Dit is ergens logisch, want hoe sneller het bedrag kan worden terugbetaald aan de bank, hoe minder risico de bank loopt, en dit resulteert dus op een lagere rente op de hypotheek.
Alvorens een hypotheek te starten is het zeker interessant om de verschillende rentevoeten te bekijken die verschillende banken hanteren. De rente verschilt ook naargelang de conjunctuur waarin een land zich bevindt.

Hypotheekvormen
Er worden verschillende vormen van hypotheken aangeboden. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende hypotheekvormen:

  • Lineaire hypotheek
  • Spaarhypotheek
  • Annuďteitenhypotheek
  • Aflossingsvrije hypotheek
  • Beleggingshypotheek
  • Overbruggingshypotheek
  • Halalhypotheek