Hoe werkt een warmtepomp

hoe werkt een warmtepomp - werking warmtepompen

hoe werkt een warmtepomp - werking warmtepompen

Werking warmtepomp

Warmtepompen werken op elektriciteit of op aardgas, waarbij aardgas goedkoper is dan elek­triciteit. De hoeveelheid energie die ze nodig hebben, is veel lager dan die van een hoogren­dementsketel. Sommige elektrische warmte­pompen produceren tot vijfmaal meer warmte dan ze stroom verbruiken. En het rendement van gasgestookte warmtepompen ligt tot 30 % hoger dan de beste hoogrendementsketels. De huidige generatie warmtepompen is gebaseerd op de compressietechniek. Onderstaande figuur toont de werking ervan.

De warmtepomp haalt warmte uit de grond, water of lucht. Die warmte wordt doorgegeven aan een speciale vloeistof die de warmte transporteert. Via een gesloten kring verhoogt de temperatuur door verdamping en compressie. De warmtepomp geeft haar warmtewinst af aan het water van het verwarmingssysteem. Vervolgens daalt de tempe­ratuur door condensatie en expansie en kan de cyclus opnieuw beginnen.
Naast de klassieke compressiewarmtepomp vindt u voor woningverwarming sinds kort ook de absorptiewarmtepomp. Ze is uitgerust met een absorber en een generator die meestal wordt aangedreven door een condenserende gasbrander.
De werking is gebaseerd op de absorptie van een damp, meestal ammoniak, in water. Tijdens de binding ontstaat er warmte. Met dit systeem haalt u een hoger rendement (tot 170 %) dan met een condensatieketel (108 %).

Let op!
Het vermogen van een buiten opgestelde lucht­waterwarmtepomp moet groot genoeg zijn (cor­recte dimensionering) om, zonder bijkomend elek­trisch verwarmingselement, de gevraagde warmte te kunnen voorzien. Is dat niet het geval, dan bestaat (vanaf een buitentemperatuur van 0 tot 4°C) het risico op ijsvorming van condenswater, met beschadiging van de warmtepomp tot gevolg. Een goede afvoer van het condenswater is nodig, zodat het water niet aanvriest in de lekpan onder de verdamper.

Wat betekent COP en SPF van een warmtepomp?
Het rendement of de winstfactor van een warmtepomp wordt uitgedrukt in COP (coëfficięnt Of Performance) of SPF (Seasonal Performance Factor). Hoe hoger die waarden, hoe beter het rendement. Een warmtepomp met bijvoorbeeld COP 4 levert voor elke kWh elektriciteit die de compressor verbruikt, 4 kWh nuttige warmte. Drie kwart van de geproduceerde warmte is dus helemaal gratis. Sommige fabrikanten geven de COP-waarde, anderen de SPF-factor, die een strengere maar meer realistische maatstaf is.
COP is het theoretische rendement van de warmtepomp in nominale voorwaarden (bij¬voorbeeld bij een brontemperatuur van 0°C en een afgiftetemperatuur van 35°C).
SPF is het gemiddelde rendement van de warmtepomp over een volledig stookseizoen en ligt in principe lager dan de COP-waarde, omdat ook rekening wordt gehouden met mechanische, elektrische en thermische verliezen.