Vloerverwarming met elektriciteit

Vloerverwarming met elektriciteit

Vloerverwarming met elektriciteit

Vloerverwarming

Het is mogelijk om een vloer te verwarmen met elektriciteit, maar dit of dit de beste oplossing is laten we in het midden.

Elektriciteit is een vrij dure brandstof. Om die reden wordt elektrische vloerverwarming vooral gebruikt voor een klein vloeroppervlak en voor vloeren die niet constant warm hoeven te zijn, zoals die van de badkamer. Door een geringere afdekking kan de opwarmtijdd korter zijn.

Draden en kabels
Bij elektrische vloerverwarming worden elektrische kabels, matten met daarop bevestigde elektrische weerstandsdraden, of elektrische folies toegepast. Bij kabels en voorgemonteerde draden zijn de onderlinge afstand van de kabels draden en de dikte van de dekvloer bepalend voor een gelijk≠matige of minder gelijkmatige warmteafgifte. Verwarmingskabels worden op vooraf berekende afstanden op de isolatie of de ondervloer bevestigd. De kabels worden in een speciaal mortelbed (onder andere estrich) gelegd, waarop na droging de vloer≠afwerking gelijmd wordt. De folies en matten wor≠den ook op de isolatie of op de ondervloer beves≠tigd. Na droging wordt de vloer met een egaliseer-mortel gladgestreken, waarna de vloerafwerking kan worden aangebracht. De afwerking boven de verwarming blijft zodoende beperkt tot 1,5 - 2 cm dik. Er bestaan ook verwarmingsfolies die op de betonvloer gelijmd worden en waar tegels even≠tueel, zonder egaliseermortel, direct op gelijmd kunnen worden. De opbouwhoogte is dan slechts enkele milimeters dik. Belangrijk bij elektrische vloerverwarming is de veiligheid van het systeem. Daarom moeten uitsluitend KEMA of CE-goed≠gekeurde materialen worden gebruikt.

Convectiestraling
Er wordt gesproken van convectiewarmte wanneer koude lucht langs, of door een verwarmings≠apparaat stroomt en daardoor warmte opneemt. Verwarmde lucht is lichter van gewicht dan koude lucht en zal daardoor opstijgen. Er ontstaat dan luchtcirculatie in het vertrek. De circulerende warme lucht staat zijn warmte af aan het te ver≠warmen vertrek, de meubelen en de personen. Er wordt gesproken van stralingswarmte wanneer de warmteafgifte op directe wijze plaatsvindt. Deze warmte voel je alleen wanneer je je in het gebied van de stralen bevindt. Buiten de straling is het koud.