Eigen woning is goede belegging

Eigen woning is goede belegging

Eigen woning is goede belegging

woning is een belegging

Een eigen woning is iets wat de meeste mensen nauw aan het hart ligt. Maar een eigen woning kopen of bouwen, doen we niet alleen met ons hart. Het is ook een verstandige belegging.

U beschouwt lenen voor de eigen woning als een goede belegging. Is dat niet tegenstrijdig?
Zeker niet. De bouw of aankoop van een eigen woning is een belangrijke investering, die je op lange termijn terugverdient. In de eerste plaats doordat je geen huur moet betalen (die geïndexeerd is). En anderzijds door de verkoopwaarde van de woning, die bij normaal onderhoud op lange termijn alleen maar toeneemt.
Die verkoopwaarde kun je beschouwen als een soort grote spaarpot, een verzekering tegen tegenslagen. En dus ook een belangrijk onderdeel van de zogenaamde "vierde pensioenpijler" – dit is de buffer die je zelf hebt opgebouwd voor als je met pensioen gaat.

Maar eerst moet u natuurlijk een lening afsluiten. De vraag is: waar vindt men het beste tarief?
Je mag veronderstellen dat je hoofdbank – die waar je het meeste mee werkt – bereid zal zijn je een aantrekkelijke kredietformule te bieden. Immers, daar kennen ze je het best en weten ze wat je waard bent. Dan is het ook logisch dat ze je daar de betere voorwaarden geven.

En als dat toch niet het geval is ?
Dan ga ik op zoek naar een bank die wel vertrouwen in mij stelt en desnoods mijn rekening overneemt. Dankzij de nieuwe bankverhuisdienst is dat trouwens heel gemakkelijk geworden. Je moet zelf niets meer doen, je nieuwe bank doet alles in je plaats.

Een lening loopt 20 of 25 jaar. In die tijd kan er veel gebeuren, niet?
Klopt, en ook daarom is het belangrijk dat je bankier je goed kent. Zo kan hij zijn advies voortdurend afstemmen op je situatie, en dat zowel voor je kredieten als voor je beleggingen. Een goede bankier is altijd bereid om met je mee te denken en financieel advies te geven dat je ook daadwerkelijk meerwaarde biedt. In feite komt het altijd op hetzelfde neer. Vertrouwen moet van twee kanten komen, en hoe beter twee partijen elkaar kennen, hoe vruchtbaarder de samenwerking.