Duurzame energiebronnen

Duurzame energiebronnen

Duurzame energiebronnen

Duurzame energiebronnen

Duurzaam bouwen: waarom zouden we duurzaam beginnen bouwen? Onder duurzame energie wordt de energie bedoelt die de mens in principe blijvend kan opgebruiken. Iedereen weet dat we binnen enkele jaren door onze voorraad aardolie en aardgas zullen zitten, duurzame energie - zoals windenergie - blijft in principe altijd beschikbaar.

Duurzame energiebronnen
Er wordt de laatste jaren veel aandacht besteed aan het milieu. De voorraden olie, gas en steenkool op aarde raken namelijk snel op als er in dit tempo wordt doorstookt. Bovendien zorgen verbrandingsuitlaatgassen van auto's, fabrieken en woonhuizen voor het zogenaamde broeikaseffect.
Om die reden zal er in de nabije toekomst meer gebruik worden gemaakt van milieuvriendelijke energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, biomassa en aardwarmte. De overheid wil het gebruik van
deze duurzame bronnen de komende jaren verdrievoudigen, en op de lange termijn zelfs vertienvoudigen. Energiebedrijven bieden gebruikers nu al de keuze om over te schakelen op deze vorm van natuurlijk energie. Maar er zijn nog meer manieren om Het milieu te helpen, zoals het terugdringen van het energieverbruik. Bij een woonhuis moet je dan denken aan het systematisch toepassen van isolatie, het plaatsen van energiezuinige cv-ketels en het gebruik van stroombesparende lampen en apparaten. Maar zelfs wanneer je huis op de juiste plaats staat ten opzichte van de zon, met grote ramen op het zuiden, maak je al passief gebruik van zonne-energie.

Milieuvriendelijke vervangers
Behalve het gebruik van fossiele brandstoffen als olie en gas, is ook het (ver)bouwen zelf belastend voor het milieu; denk aan tropische bossen die gekapt worden voor het maken van onder andere kozijnen, of aan de vele duizenden tonnen bouwafval die jaarlijks worden geproduceerd. Ook het transport van bouw materialen levert schadelijke uitlaatgassen op. Dit is allemaal zeer belastend voor het milieu. Gelukkig kan hier wel wat aan gedaan†worden. Ten eerste door te beginnen met het weren van bepaalde producten, zoals grote hoeveelheden chemicaliŽn, die mortels beter verwerkbaar maken en beschermen tegen bevriezing. Maar ook het zoveel mogelijk vermijden van verfproducten en diverse lijmen en kitten op basis vanvluchtige oplosmiddelen. Deze zijn zeer slecht voor het milieu. Naar vervangers hiervoor wordt nog gezocht. Experimenten met alternatieve, minder belastende producten blijken positief uit te pakken. Zo zijn er voor een grote vervuiler als asbest, die niet meer in de bouw mag worden toegepast, al alternatieven ontwikkeld in de vorm van gipsvezelplaat. Ook worden oeroude bouwmaterialen zoals leem weer toegepast omdat deze makkelijk te recyclen zijn. En in plaats van tropisch hout wordt steeds vaker gebruik gemaakt van andere snelgroeiende houtsoorten, zoals robinia.
Een behoorlijke belasting vormt het bouw- en sloopafval. In ons land komt jaarlijks circa 14 miljoen ton van dit afval vrij. Hiervan wordt momenteel ongeveer 65% hergebruikt. En er wordt naar gestreefd om in het jaar 2000 dat percentage op te schroeven naar 90%.
Duurzaam bouwen In samenwerking met de bouwwereld onderzoekt de overheid de mogelijkheid om milieuvriendelijker te bouwen. Dit noemen we: duurzaam bouwen. Naast het toepassen van alternatieve energiebronnen wordt gezocht naar kwalitatief hoogstaande bouwmaterialen. Gebruik van hout dat afkomstig is uit gebieden waar steeds nieuwe bomen geplant worden, wordt hierbij onder andere gestimuleerd. Ook hergebruik van bouw- en sloopafval is tegenwoordig mogelijk: in beton wordt in plaats van grind, vermalen steenpuin gebruikt. Hoewel ommige alternatieven in eerste instantie duurder :uilen uitvallen, zal er uiteindelijk bespaard worden op onderhoud.
door het toepassen van een uitgekiend isolatiepakket kun je warmteverliezen zoveel mogelijk beperken. Een goede tochtwering en beheersbare ventilatie maakt hiervan onderdeel uit.
Er zijn ook systemen ontwikkeld om regenwater op te vangen en te gebruiken voor een zogenaamd grijswatercircuit: niet geschikt om te drinken maar vel om de wc mee door te spoelen. En dan zijn er log een paar maatregelen die je zelf kunt nemen: let installeren van waterbesparende kranen en douchekoppen, het gebruik van milieuvriendelijker verfsoorten en het toepassen van recyclebare, of gerecyclede materialen. De overheid zal in de :oekomst met maatregelen komen die duurzaam bouwen gemeengoed moeten maken. Maar dit kan natuurlijk niet zonder de hulp van de bewoners. Op sommige gebieden zal onze mentaliteit flink roeten veranderen.