Dť topbrander: de condensatieketel op aardgas

Dť topbrander: de condensatieketel op aardgas

Dť topbrander: de condensatieketel op aardgas

Condensatieketel op aardgas

Een condensatieketel op aardgas is vandaag de meest energiezuinige verwarmingsketel. Zo'n ketel geeft dat hoge rendement omdat hij niet alleen zuinig verbrandt, maar ook nog eens warmte haalt uit de eigen verbrandingsgassen. Die energie gaat anders verloren door de schoorsteen. De condensatieketel is daardoor efficiŽnter dan de traditionele ketels: zijn rendement ligt tot elf procent hoger dan een `gewone' hoogrendementsketel.

Een condensatieketel op aardgas is vandaag de meest energiezuinige verwarmingsketel. Zo'n ketel geeft dat hoge rendement omdat hij niet alleen zuinig verbrandt, maar ook nog eens warmte haalt uit de eigen verbrandingsgassen. Die energie gaat anders verloren door de schoorsteen. De condensatieketel is daardoor efficiŽnter dan de traditionele ketels: zijn rendement ligt tot elf procent hoger dan een `gewone' hoogrendementsketel.

U herkent condensatieketels aan het label `HR TOP'. Hoewel deze ketels in aankoop wat duurder zijn dan andere, loont uw investering in elk geval door uw winst aan rendement. Belangrijk: de installatie van een 'HR TOP'-condensatieketel op aardgas geeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een premie en een belastingvermindering. Op bladzijde 9 gaan we hier dieper op in.

Plaatsen van een nieuwe condensatieketel op aardgas, hoeveel kost dat?

Dat hangt natuurlijk af van welk model u kiest, hoe groot het vermogen moet zijn en of er al dan niet een buis moet worden geplaatst in de schoorsteen. Maar gemiddeld kunt u deze bedragen als normaal beschouwen:

 • nieuwe 'HR TOP'-condensatieketel op aardgas: 2 000 euro
 • installatie van de ketel: 950 euro
 • plaatsen van buis in schoorsteen: 1 000 euro. Hiertegenover staan de premie en de belastingvermindering (bedragen voor het jaar 2009) indien de installatie wordt geplaatst door een geregistreerde aannemer:
 • premie van de netbeheerder/Eandis voor de installatie van een 'HR TOP'-condensatieketel: 125 euro
 • belastingvermindering tot 40 % van de gefactureerde installatiekosten en regelmatige onderhoudskosten, met een maximum van 2 770 euro.

Een 'HR TOP'- condensatieketel: uw voordeel in centen

Als u bijvoorbeeld een meer dan 25 jaar oude stookolieketel vervangt door een nieuwe 'HR TOP'-condensatieketel op aardgas, levert dat een jaarlijkse besparing van uw verbruikskosten op. Reken even na:

 • huidige verbruikskosten, berekend aan een jaarverbruik van 3 000 liter stookolie: 1 560 euro
 • nieuwe verbruikskosten, berekend aan een jaarverbruik van 1 990 m3 aardgas: 1 032 euro
 • jaarlijkse winst: 528 euro.

Indien u een meer dan 25 jaar oude aardgasketel vervangt door een nieuwe 'HR TOP--condensatieketel op aardgas, levert dat ook een jaarlijkse besparing van uw verbruikskosten op. Een voorbeeld:

 • huidige verbruikskosten, berekend aan een jaarverbruik van 3 000 m3 aardgas: 1 554 euro
 • nieuwe verbruikskosten, berekend aan een jaarverbruik van 1 990 m3 aardgas: 1 032 euro
 • jaarlijkse winst: 522 euro.

(*) Cijfers augustus 2009.