Welke facultatieve dekking zijn aan te bevelen in een ABR-verzekering?

Welke facultatieve dekking zijn aan te bevelen in een ABR-verzekering?

Welke facultatieve dekking zijn aan te bevelen in een ABR-verzekering?

ABR-verzekering

In geval van een verbouwing of uitbreiding moet u als bouwheer zeker een bijkomende dekking nemen voor het bestaand gebouw.  Niet alleen de verbouwings- of uitbreidingswerken, maar ook het gebouw zelf waaraan of waarin deze werken worden uitgevoerd is gedekt. 
Op dat ogenblik bent u bijvoorbeeld beschermd tegen mogelijke schuren, barsten of zelfs instortingen ten gevolge van de werken, of tegen een fout van de aannemer of van een andere bouwpartner. 
Deze bescherming is des te noodzakelijker omdat schade aan het bestaande gedeelte dikwijls het resultaat is van een combinatie van factoren en verantwoordelijkheden, zodat discussies praktisch onvermijdelijk zijn. 
Bij de meeste polissen “BA uitbating” van aannemers sluiten overigens schade aan het toevertrouwde gebouw uit.

Een andere interessante optie is de zogenaamde uitgebreide onderhoudsdekking.  In dat geval lopen de waarborgen twaalf maanden langer, dus voor de periode tussen de voorlopige en de definitieve oplevering.  Als er meerdere voorlopige opleveringen waren, geldt de laatste als startpunt voor die periode van 12 manden. 
De uitgebreide onderhoudsdekking dekt de schade die de aannemers aanrichten tijdens nog uit te voeren werken, en de schade die te wijten is aan een foutieve uitvoering en die tijdens deze periode pas aan het licht komt. 

Een voorbeeld:
vloertegels komen 1 voor 1 los nadat de bouwheer de woning heeft betrokken, omdat ze bij te warm weer waren gelijmd, waardoor de hechting niet voldoende was.  Deze uitgebreide onderhoudsdekking is dus eigenlijk een in tijd beperkte verzekering tegen gebreken, zelfs gebreken na (voorlopige) oplevering.  Wie dat wenst en een hogere premie betaalt, kan deze periode nog verlengen van 12 tot 24 maanden.