Bouwfacturen niet betalen? is dat een slimme zet?

Bouwfacturen niet betalen? is dat een slimme zet?

Bouwfacturen niet betalen? is dat een slimme zet?

Bouwfacturen niet betalen

Wat zijn de gevolgen als ik mijn facturen niet of niet tijdig betaal?

Eén van uw belangrijkste verplichtingen als bouwheer is dat u de andere bouwpartners correct moet betalen.
Als u dat niet doet, kan de aannemer de verdere uitvoering opschorten tot de betaling is gebeurd.  Althans in zoverre hij de werken uitvoert zoals afgesproken en in zoverre zijn factuur correspondeert met deze werken.   Hetzelfde geldt voor de architect.  Deze kan niet alleen zijn eigen werk opschorten, maar hij kan zelfs de werken laten stilleggen.  Volgens zijn deontologie moet hij immers de nodige stappen ondernemen om te verhinderen dat de werken zonder controle van een architect zouden worden voortgezet.

Als u blijvend nalaat om de facturen of ereloonnota’s te betalen, kunnen de aannemer en de architect het contract ten nadele van u laten ontbinden en daarenboven een schadevergoeding eisen.
Laattijdige of niet-betaling leidt er dikwijls toe dat u een schadevergoeding en intresten op de openstaande factuur of ereloonnota moet betalen.  Anderzijds is niet elke clausule in verband met schadevergoeding en/of intresten met betrekking tot oneerlijke bedingen in overeenkomsten met vrije beroepers en met de wet van 14 juli van 1991 met betrekking tot de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

Voorkomen is beter dan genezen. Om die reden vragen sommige architecten en aannemers van de bouwheer de nodige waarborgen om zeker van te zijn dat die laatste geen financiële problemen zal krijgen. Het behoort overigens tot de taak van een architect na te gaan of u het vooropgestelde bouwavontuur financieel wel aankunt.

Mag ik weigeren tussentijdse facturen of ereloonnota’s te betalen indien deze niet voorzien zijn in de overeenkomst?

Dit zou wel eens verkeerd kunnen uitpakken.  De traditionele regel zegt weliswaar dat de aannemer of architect pas recht hebben op betaling nadat u de oplevering hebt verleend, maar sommige rechtsgeleerden stellen dat op basis van goede trouw de aannemer of architect toch recht hebben op voorschotten.  De kans dat een rechter deze laatste regel zal toepassen wordt groter naarmate het gaat om een uitgebreid en/of langdurig werk.
Maar meestal voorzien de overeenkomsten in een systeem van schrijven of voorschotten.  Omgekeerd kunnen overeenkomsten ook uitdrukkelijk stipuleren dat de eerste betaling pas moet gebeuren bij de voorlopige oplevering.  Op die manier wordt soms de toepassing van de wet-Breyne ontweken.  In dat geval kan de aannemer hiervan natuurlijk ook geen afwijking vragen, ook niet op basis van goede trouw.